JCB Teleskoplader

JCB Teleskoplader

MaschineHubhöheHubkapazitätGewicht
JCB 516-404,00 m1.600 kg3.421 kg
JCB 520-404,04 m2.000 kg4.400 kg
JCB 525-60 HiViz6,00 m2.500 kg5.490 kg
JCB 527-585,80 m2.700 kg5.000 kg
JCB 531-707,00 m3.100 kg7.060 kg
JCB 541-707,00 m4.100 kg7.850 kg
JCB 560-807,90 m6.000 kg10.750 kg
JCB 550-808,10 m4.990 kg10.150 kg
JCB 535-959,50 m3.500 kg8.215 kg
JCB 533-10510,20 m3.300 kg8.850 kg
JCB 535-125 HiViz12,30 m3.500 kg10.880 kg
JCB 540-170 HiViz13,80 m4.000 kg10.880 kg
JCB 540-140 HiViz13,80 m4.000 kg11.090 kg
JCB 540-17016,70 m4.000 kg12.060 kg
JCB 540-180 HiViz17,51 m4.000 kg11.380 kg
JCB 540-20020,00 m4.000 kg12.985 kg