JCB Teleskopradlader

JCB Teleskopradlader

MaschineMotorleistungBetriebsgewichtHubhöheHubkapazität
JCB TM 18046,0 kW5.610 kg4,53 m1.800 kg
JCB TM 22056,0 kW6.080 kg4,56 m2.200 kg
JCB TM 32093,0 kW8.160 kg5,20 m3.200 kg
JCB TM 420108,0 kW9.530 kg5,40 m4.100 kg